Громадська організація АСОЦІАЦІЯ "ОДЕСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"

 Асоціація "Одеських перевізників" є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує підприємства у транспортній галузі.

Метою діяльності Асоціації є постійна координація господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників Асоціації.

Предметом діяльності Асоціації є:

- діяльність професійних громадських організацій;

- об’єднання зусиль та координування господарської та іншої діяльності Учасників Асоціації;

- представлення інтересів Учасників Асоціації в місцевих органах влади та управління;

- надання консультативної допомоги Учасникам Асоціації з питань транспорту, встановлення ділового співробітництва;

- захист інтересів Учасників Асоціації;

- інформаційне забеспечення Учасників Асоціації;

- сприяння Учасникам Асоціації в питаннях матеріально-технічного забеспечення та оновлення рухомого складу;

- співробітництво з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в питаннях формування маршрутної мережі та організації перевезень транспортом у міському, приміському та міжміському сполученні;

- проведення конференцій, нарад, семінарів, обмін досвідом перевезень;

- підготовка проектів нормативних актів та документів в галузі транспорту та забеспечення перевезень;

- сприяння впровадженню та широке тиражування винаходів і прогресивних технологій.